šechny země Evropské unie mají pravidla, která musí občané, ale také cizinci v dané zemi dodržovat. Existuje obecné prohlášení v celé EU, kdy každá země musí mít ustavená pravidla, která jsou koncipována v rámci určité knihy a v případě jejich nedodržování by se jednalo o nelegální jednání, což by mohlo mít negativní důsledky počínaje pokutou a konče vězením. Avšak jaká jsou tato pravidla? A především, kde je najít?

Tyto pravidla jsou jednoduchá a nejsou příliš adekvátní vzhledem k právům dané země. Tyto práva jsou standardně zakotvena v právním systému, který charakterizuje právní režim země, a ve kterém jsou povinnosti a práva nejen zahrnuty, ale také vykládány, což znamená, že právní systém je místem, kde může každý nahlédnout do pravidel země, jak fungují, jak je dodržovat a co by se následovalo v případě, kdy by pravidla nebyla dodržena.

V první kapitole projektu BRIGHT@EU lze získat základní informace týkající se právního systému jednotlivých partnerských zemí projektu BRIGHT@EU. Tato kapitola rovněž poslouží jako odrazový můstek pro další kapitoly.

253 STUDENTS ENROLLED

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel