Transakce, dohody, směny zboží a služeb…představují základ každé civilizace. Lidé využívali směnu jako nástroj pro to, aby získali, co chtějí za něco, co už mají po tisíce let.  V současnosti jsou tyto směny regulovány smlouvami, které jsou vzájemně akceptovatelnými a právně závaznými dohodami mezi zúčastněnými stranami.

Jako každá jiná podstatná část lidského života a interakce je nezbytné, aby existovala určitá pravidla, která zamezí tomu, aby se jedna strana směny obohatila na úkor strany druhé. Z tohoto důvodu jsou smlouvy upraveny smluvními zákony, které tvoří součást právního systému, jež stanovuje závazky a práva všech smluv, psaných či ústních, rovněž jako omezení a svobody z nich vyplývající. Smluvní právo se využívá pro mnoho oblastí, od nájemních smluv po pracovní smlouvy.

Následující kapitola ukazuje, jak smluvní právo funguje.

Course Curriculum

SMLOUVA – Kapitola 2 cz Details FREE 00:05:00
TVORBA SMLUV – Kapitola 2 cz Details FREE 00:05:00
POVINNOSTI STRAN – Kapitola 2 cz Details FREE 00:05:00
VZORY SMLUV – Kapitola 2 cz Details FREE 00:05:00
UKONČENÍ SMLUV – Kapitola 2 cz Details FREE 00:05:00
SHRNUTÍ – Kapitola 2 cz Details FREE 00:05:00
Bibliografie – Kapitola 2 cz Details FREE 00:05:00
Final Quiz – kapitola 2 – CZ – Závazkové právo Unlimited
248 STUDENTS ENROLLED

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel