Všechny právní systémy v EU mají dvě diferencované části: ty, které jsou zaměřeny na jednotlivce a ty, které se zaměřují na společnost a vztahy v ní.

Hlavní zájem občanského nebo soukromého práva představuje ochrana práv jednotlivce a obvykle zahrnuje aspekty jako rodina, dědictví, manželství, pronájem… Zaměřuje se spíše na soukromé vztahy mezi jednotlivci, než na „veřejné záležitosti“. Občanské právo je běžnou součástí všech právních systémů v Evropě, jelikož je ovlivněno Římskou říši.

Veřejné právo stanoví a řídí vztah mezi jednotlivci a státem. Veřejné právo obvykle reguluje vládu a její zásah do práv obyvatelstva, avšak konkrétní body, které jsou v něm obsaženy, budou vždy záviset na právním systému dané země.

Příští kapitola specifikuje rozdíly mezi občanským a veřejným právem a jak jsou zahrnuty do právního systému země.

 

Course Curriculum

PLATNÉ MANŽELSTVÍ A ROZVOD – Kapitola 5 cz Details FREE 00:05:00
NÁJEMNÍ SMLOUVY A ZÍSKÁVÁNÍ NEMOVITOSTÍ – Kapitola 5 cz Details FREE 00:05:00
DAŇOVÉ POVINNOSTI – Kapitola 5 cz Details FREE 00:05:00
SHRNUTÍ – Kapitola 5 cz Details FREE 00:05:00
Bibliografie – Kapitola 5 cz Details FREE 00:05:00
Final Quiz – kapitola 5 – CZ – Důležité aspekty občanského a veřejného práva Unlimited
245 STUDENTS ENROLLED

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel