Zaměstnanost představuje základ každé země a života jejich obyvatel. Jedná se o koexistenci dvou stran: zaměstnavatel a zaměstnanec. Mezi těmito stranami vzniká komplexní vztah, přičemž zájmy jednotlivých stran jsou mnohdy vzájemně konfrontovány. Z těchto důvodů, představuje pracovní právo nezbytnou součást každé země.

Pracovní právo obvykle zahrnuje všechny části pracovního vztahu: práva, povinnosti a odpovědnost všech zúčastněných stran od výplat až po svátky. Pracovní právo každé země se do jisté míry liší a proto je pravděpodobné, že počet pracovních hodin za týden nebo práva těhotných žen, nebudou v jednotlivých zemích totožná.

Následující kapitola se zabývá hlubším pohledem na pracovní právo v dané zemi.

254 STUDENTS ENROLLED

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel