Zásada subsidiarity – Kapitola 2 eu

National law – EU – Legal system – chapter 2

Subsidiarita je zásada EU, ve které stojí, že unie má podnikat akce pouze tehdy, když její cíle nemohou být samostatným členským státem dostatečně dosaženy. Zásada subsidiarity, stejně tak jako zákon určující průběh rozhodování přijetí zákonů, zaručuje práva členským státům a určuje rozsah zákonné autority EU14. Tento princip zajišťuje to, že členské státy mají povoleno provádět vlastní akce a dělat vlastní rozhodnutí, ale také autorizuje EU k zakročení, pokud nedokáže členský stát samostatně dosáhnout vytyčených cílů, ‘ať již z důvodu velikosti nebo důsledku požadované akce.‘ Tento princip je důležitý, jelikož zachovává moc blíže u lidu a zajišťuje, že EU nepřebere kontrolu nad státní mocí. Relevantní sekce smluv zahrnující zásadu o subsidiaritě jsou Článek 5(3) Smlouvy o Evropské unii a Protokol (č. 2).

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel