Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κανόνες, οδηγίες που όλοι οι πολίτες και οι αλλοδαποί πρέπει να υπακούσουν. Γενικά σε ολόκληρη την ΕΕ, κάθε χώρα έχει νόμους, οι οποίοι κανονικά καταγράφονται σε ένα συγκεκριμένο βιβλίο ή έγγραφο, οι οποίοι πρέπει να τηρηθούν, διαφορετικά το άτομο ενεργεί «παράνομα» και θα είχε αρνητικές συνέπειες από πρόστιμα μέχρι και  φυλάκιση. Ωστόσο, ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες; Και το πιο σημαντικό, πού μπορούν να βρεθούν;

Αυτοί οι κανόνες είναι ένας απλός, όχι πολύ κατάλληλος τρόπος παραπομπής στους νόμους μιας χώρας. Και αυτοί οι νόμοι κανονικά εγγράφονται μέσα στο νομικό σύστημα, το οποίο είναι το νομικό καθεστώς μιας χώρας, όπου συμπεριλαμβάνονται και ερμηνεύονται οι νόμοι. Αυτό σημαίνει ότι το νομικό σύστημα είναι ο τόπος όπου κάποιος μπορεί να αναζητήσει τους κανόνες μιας χώρας, πώς λειτουργούν και πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες αυτοί και τι θα συνέβαινε αν κάποιος δεν τις συμμορφώθηκε.

Στο πρώτο κεφάλαιο των ενοτήτων BRIGHT @ EU, θα είναι δυνατό να αποκτήσετε μια γενική ιδέα για το νομικό σύστημα κάθε χώρας που απαρτίζουν τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Θα χρησιμεύσει επίσης ως βάση για τα επόμενα κεφάλαια.

Ας ξεκινήσουμε!

252 STUDENTS ENROLLED

    Advanced Course Search Widget

    iBartunek.cz © Bright@eu.eu

    Setup Menus in Admin Panel