Zásada proporcionality – Kapitola 2 eu

National law – EU – Legal system – module 2

Proporcionalita je další zásadou, jenž reguluje moc EU. Hlavním zaměřením je zajišťování toho, že instituce EU se nebudou chovat ultra vires. Jinak řečeno, představa o principu proporcionality je taková, že instituce EU jsou vázány určitými limity. Zásada, vytyčená v Článku 5 Smlouvy o EU, také reguluje moc EU. Opět, akce Evropské unie jsou limitovány na ty, jenž jsou výhradně nutné pro dosažení cílů úmluvy – to znamená, že akce EU musí být v souladu s jejími cíli. Relevantní kritéria jsou dostupná v Protokolu (č. 2).

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel