Vstup Španělska do EU – Kapitola 1 sp

National law – SP – The Spanish Legal System – chapter 1

Španělsko zažádalo o vstup do EU (v té době ES) v roce 1977, jeho vstup byl schválen v roce 1985.  Od toho data se ve Španělsku odehrály významné ekonomické, politické a právní události. (Ministerio de Asuntos Exteriores 2015)

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel