Shrnutí – Kapitola 3 cy

National law – CY – Legal system – module 3

Zaměstnanecké právo Kypru je považováno za méně restriktivní, ačkoli zavedlo nezbytná ustanovení o férovosti a spravedlivosti jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Evropské předpisy byly taktéž implementovány do kyperského pracovního (zaměstnaneckého) práva v ohledu zákazu diskriminace a ochrany práv zaměstnanců. Tato ustanovení a pokyny jsou podporovány kyperskou legislativou a poskytují zaměstnancům jistotu, že jejich práva jsou normativně zakotvena v kyperských právních předpisech.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel