Písemná pracovní smlouva – Kapitola 3 cy

National law – CY – Legal system – module 3

Kyperské právo nevyžaduje písemnou pracovní smlouvu. Na druhou stranu, podle zákona 100(I) 2000, mají zaměstnavatelé zákonnou povinnost informovat případné zaměstnance o některých záležitostech o jejich zaměstnaneckém poměru:

  • Všechny platby (mzda, odměny, atd.), na které má zaměstnanec právo, včetně času jejich výplaty
  • Právo na dovolenou
  • Výpovědní doby
  • Aplikace případných kolektivních dohod
  • Čas počátku a konce pracovního poměru, je-li uzavřen na dobu určitou
  • Identifikační údaje smluvních stran
  • Místo výkonu práce a místo sídla zaměstnavatele.
  • Pracovní zařazení zaměstnance
  • Obvyklá denní nebo týdenní pracovní doba

Pracovní smlouvy mohou být sepsány v jakémkoli jazyce, pokud mu obě strany rozumí. Je-li smlouva sepsána v jazyce, kterému zaměstnanec nerozumí, musí zaměstnavatel vysvětlit podmínky smlouvy zaměstnanci tak, aby jim porozuměl.

Nepsané (nutné) podmínky smlouvy

Nepsané podmínky smlouvy jsou slova a představy, které by soud předpokládal jako stranami zamýšlené a chtěné. Lze je nalézt jak v pracovních smlouvách podle Common law, tak i v zákonech. Obsahují práva a povinnosti, od kterých se zaměstnanec ani zaměstnavatel nesmí odchýlit.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel