Nárok na volné pracovní dny – Kapitola 3 cy

National law – CY – Legal system – module 3

Zaměstnanci, kteří onemocní, nemusí mít lékařské potvrzení o pracovní neschopnosti, nepřesáhne-li doba jejich nepřítomnosti v zaměstnání tři po sobě jdoucí dny. Podle kyperského práva nejsou první tři dny pracovní neschopnosti propláceny. Delší absence vyžaduje lékařské potvrzení o pracovní neschopnosti, načež zaměnstnac obdrží nemocenskou od Ministerstva práce. Nadto, je-li zaměstnanec takto nepřítomen déle než 26 týdnů, má zaměstnavatel právo ukončit z tohoto důvodu jeho pracovní smlouvu.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel