Milníky na německé cestě do EU – Kapitola 1 de

National law – DE – Legal system – chapter 1

Demokratické Německo, které se vyvinulo po skončení druhé světové války, se s Francií přímo podílelo na založení evropského společenství (Evropská unie – EU). Německo patří k šesti původním členům EU a je v ní hlavní finanční přispěvatel.

„Musíme vybudovat Evropu na motiv Spojených států. Prvním krokem při formování evropské rodiny musí být spolupráce mezi Francií a Německem. (Churchill 19.9.1946).”

  • března 1957 byly podepsány Římské smlouvy. Signatáři byly země Beneluxu, Francie, Itálie a Německo.
  • Sjednocením Německa byla Evropská unie zrealizována Maastrichtskou smlouvou v roce 1992.

Během následujících desetiletí se k nim připojilo mnoho nových členů a proběhla současná integrace ekonomiky, kultury, soudnictví a tím dále prohloubila vztahy mezi evropskými subjekty.

  • Důležité bylo v roce 1993 vložení “Evropského článku” do Základního zákona. Také zákon o výkonu Bundestagu a Bundesratu ve věcech integrace týkajících se Evropské unie (IntVG), a nový zákon o spolupráci mezi federací a Spolkovými zeměmi v záležitostech Evropské unie (EUZBLG) z roku 2009.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel