Likvidace společnosti – Kapitola 4 sp

National law – SP – The Spanish Legal System – chapter 3

K likvidaci společnosti dochází, když již není dále zájem o usilování podnikání a majetek společnosti nebude přenesen nebo když společnost vyhlásí obecný bankrot, který ji zabrání pokračovat v aktivitě.

Aby mohla být společnost zlikvidována, musí se na tom všichni společníci shodnout a nesmí být dlužny peníze žádným zaměstnancům ani společníkům. Všechny pracovní vztahy musí být právně ukončeny ještě, než se přistoupí k procesu likvidace společnosti.

Právní zodpovědnost společníků závisí na právním typu organizace; v předchozím bodě, kde byly jednotlivé typy vysvětleny, je možné vidět právní zodpovědnost navázanou na každý z nich.

Zároveň existuje také spoustu právní procedur spojených s likvidací společnosti. Většina těchto procedur je velmi podobná těm, které jsou provedené při vytváření organizace, jen s opačným záměrem:

  • Daňové prohlášení o ukončení aktivity v obchodním rejstříku z korespondujícího daňového úřadu
  • Odhlásit společníka nebo osobu, pokud je to nezbytné, z obecného systému sociálního zabezpečení.
  • Zpráva o definitivním konci v obchodním rejstříku
  • Rozvázání společnosti před notářem
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel