Evropská společnost s ručením omezeným, Evropská společnost (ES) – Kapitola 4 cy

National law – CY – Legal system – chapter 4

V roce 2006 přijal Kypr právní úpravu umožňující zakládání Evropských společností s ručením omezeným.

Aby se mohla  kyperská společnost transformovat na Evropskou společnost s ručením omezeným, musí jí takový postup umožňovat právo, podle kterého byla prvotně společnost založena a musí kyperskému Obchodnímu rejstříku poskytnout listiny obsahově srovnatelné s těmi, jaké jsou vyžadovány pro opětovný zápis společnosti do obchodního rejstříku. Právní rámec, v němž musí být vykonávána obchodní činnost společnosti, musí být založen na kyperském právním řádu. Navíc, Evropská společnost (s ručením omezeným), která uvede na trh vlastní cenné papíry musí splňovat požadavky pro tuto činnost stanovené národní právní úpravou.

Kvůli vyššímu stupni separace jejich managementu a členů (kterých mohou být tisíce), podléhají veřejné obchodní společnosti přísnějším pravidlům kapitálového trhu, stejně jako širší ohlašovací (informační, brífinkové) povinnosti, než je tomu u společností soukromých.

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel