Firemní dokument – Kapitola 4 cy

National law – CY – Legal system – chapter 4

Na Kypru musí dokumenty o založení organizace a její roční návratnost být podány v Řečtině; to samé platí pro účetnictví, když je potřeba jeho podání37. Finanční prohlášení společností musí být připravovány v souladu s kyperského firemního zákona.

Pro registraci společnosti na Kypru se musí podat žádost na Registrátoru Společností kvůli schválení jména společnosti. Jakékoliv jméno, které je identické nebo podobné existujícímu jménu v Registrátoru nebo které naznačuje možnost ilegálních aktivit nebo je pod královskou či vládní ochranou nebude schváleno. Poté, co je jméno schváleno, musí kyperský právník přiložit k Registrátoru následující dokumenty

  • Memorandum a stanovy sdružení
  • Formulář HE1 podepsaný právníkem ve formě čestného prohlášení, potvrzující, že Memorandum a stanovy vyhovují Kyperskému zákonu.
  • Formulář HE2 označující adresu společnosti
  • Formulář HE3 označující první ředitele společnosti

Jakmile je společnost založena, může registrátor na vyžadovat kopie hlavních dokumentů společnosti:

  1. Osvědčení o zapojení
  2. Memorandum sdružení články asociace, podepsané jednateli společnosti
  3. Certifikát, vystaven Registrářem společností v potvrzení registrované adresy společnosti
  4. Certifikát, vystaven Registrářem společností v potvrzení jmenování ředitelů a tajemníka společnosti.
  5. Certifikát, vystaven Registrářem společnosti v potvrzení akcionářů společnosti.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel