Dle právních předpisů většiny zemí, představuje každá společnost samostatnou právní entitu, což znamená že v každé zemi existují tisíce a tisíce právních entit, s nimiž musí být zacházeno legálně. To také znamená, že každý podnik musí být legálně řízený, aby svou činnost mohl vykonávat bez potenciálních sankcí. To vše vede právní systém k monitorování těchto práv a jejich zanesení do obchodního práva.

Jak již název napovídá, obchodní právo je kombinací zákonů určených ke kontrole obchodních jednání mezi lidmi, rovněž jako regulace zakládání a zacházení s organizacemi. Z hlediska legálních typů podniků a procesem jejich tvorby má každá země vlastní pravidla, přestože existují určité typy podniků, které jsou napříč EU více či méně totožné (družstva, omezená odpovědnost …), avšak stejný název nemusí vždy představovat stejná pravidla.

Následující kapitola představuje konkrétní specifikace a zvláštnosti obchodního práva v jednotlivých zemích.

254 STUDENTS ENROLLED

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel