Tato kapitola má za úkol obeznámit Vás s:

  • porozuměním zákonodárného procesu v Evropské Unii (EU)
  • základním porozuměním Evropské úmluvě o ochraně lidských práv (ECHR)
  • základní znalostí institucí EU
  • dostatečnou znalostí hlavních oblastí důležitého práva EU
  • zvýšeným povědomím o relativních otázkách práva EU
258 STUDENTS ENROLLED

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel