Περίληψη κεφαλαίου – κεφάλαιο 3 cy

National law – CY – Legal system – module 3

Το εργατικό δίκαιο στην Κύπρο δεν θεωρείται πολύ αυστηρό, αν και εφαρμόζει τις απαραίτητες προβλέψεις που προάγουν τη νομιμότητα και τη δικαιοσύνη τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους εργοδότες. Οι ευρωπαϊκοί νόμοι έχουν ενσωματωθεί, επίσης, στο εργατικό δίκαιο της Κύπρου όσον αφορά τις διακρίσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων στη χώρα. Οι εν λόγω προβλέψεις και οι οδηγίες που έχουν προσυπογραφεί από την κυπριακή νομοθεσία παρέχουν στους εργαζομένους τη διαβεβαίωση πως τα δικαιώματά τους προβλέπονται στο κυπριακό δίκαιο.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel