Ένταξη της Ισπανίας στην ΕΕ – κεφάλαιο 1 sp

National law – SP – The Spanish Legal System – chapter 1

Η Ισπανία αιτήθηκε την ένταξή της στην ΕΕ (τότε ΕΟΚ) το 1977 και η ένταξή της εγκρίθηκε το 1985. Από εκείνη τη στιγμή και πέρα, υπήρξαν σημαντικές στιγμές στην οικονομική, πολιτική και νομική ιστορία της χώρας. (Ministerio de Asuntos Exteriores 2015)

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel