Όλα τα νομικά συστήματα στην ΕΕ έχουν δύο διαφοροποιημένα μέρη: αυτά που απευθύνονται στα άτομα και αυτά που απευθύνονται στην κοινωνία και τη σχέση της με τα πρόσωπα στην εξουσίας.

Η κύρια πρόθεση του αστικού ή του ιδιωτικού δικαίου είναι να προστατεύσει τα δικαιώματα του μεμονωμένου ατόμου και συνήθως χειρίζεται πτυχές όπως η οικογένεια, η κληρονομιά, ο γάμος, η μίσθωση … Είναι πιο επικεντρωμένο στις ιδιωτικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των ατόμων, παρά στις δημόσιες σχέσεις. Το αστικό δίκαιο είναι αρκετά κοινό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς επηρεάζεται ιστορικά από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Όσον αφορά το δημόσιο δίκαιο, δηλώνει και διέπει τη σχέση μεταξύ των ατόμων και του κράτους. Το δημόσιο δίκαιο ρυθμίζει συνήθως την κυβέρνηση και την παρέμβασή της στα δικαιώματα του πληθυσμού, αλλά τα συγκεκριμένα σημεία του δημοσίου δικαίου θα εξαρτώνται πάντα από το νομικό σύστημα της χώρας.

Μέσα από το επόμενο κεφάλαιο θα μπορέσουμε να δούμε τις διαφορές μεταξύ αστικού και δημοσίου δικαίου και πώς ενσωματώνονται στο νομικό σύστημα της χώρας.

255 STUDENTS ENROLLED

    Advanced Course Search Widget

    iBartunek.cz © Bright@eu.eu

    Setup Menus in Admin Panel