Σύμφωνα με τον νόμο των περισσότερων χωρών, κάθε επιχείρηση έχει τη δική της νομική οντότητα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν χιλιάδες και χιλιάδες νομικές οντότητες σε κάθε χώρα που πρέπει να αντιμετωπίζονται νόμιμα. Σημαίνει επίσης ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει συσταθεί νομίμως για να ασκεί τις δραστηριότητές της. Όλα αυτά οδηγούν στην ανάγκη ύπαρξης ενός  νομικού συστήματος που να παρακολουθεί αυτούς τους νόμους το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο εταιρικό δίκαιο.

Το εταιρικό δίκαιο, όπως υποδηλώνει το όνομά του, αφορά το συνδυασμό των νόμων που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των ανθρώπων, καθώς και τη ρύθμιση της σύστασης και λειτουργίας μιας εταιρείας. Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες όσον αφορά τους νομικούς τύπους επιχειρήσεων, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συσταθούν και ποια πράγματα είναι απαραίτητα στη διαδικασία. Παρόλο που υπάρχουν ορισμένοι τύποι επιχειρήσεων που είναι κοινοί σε γενικές γραμμές σε ολόκληρη την ΕΕ (συνεταιρισμοί, περιορισμένη ευθύνη …). Το γεγονός, όμως, ότι χρησιμοποιείται το ίδιο όνομα, δεν σημαίνει ότι ισχύουν οι ίδιοι κανόνες.

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα δούμε τις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού δικαίου στη χώρα.

254 STUDENTS ENROLLED

    Advanced Course Search Widget

    iBartunek.cz © Bright@eu.eu

    Setup Menus in Admin Panel