Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι:

 • να κατανοήσετε τη νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
 • να γνωρίσετε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ)
 • να αποκτήσετε βασικές γνώσεις για τους θεσμούς της ΕΕ
 • να αποκτήσετε επαρκείς γνώσεις για βασικούς τομείς του ουσιαστικού δικαίου της ΕΕ
 • να αντιληφθείτε πληρέστερα σημαντικά ζητήματα περί δικαίου της ΕΕ
257 STUDENTS ENROLLED

  Advanced Course Search Widget

  iBartunek.cz © Bright@eu.eu

  Setup Menus in Admin Panel