Περίληψη κεφαλαίου – κεφάλαιο 5 cy

National law – CY – Legal system – chapter 5

Είναι σημαντικό το δίκαιο κάθε χώρας να παρέχει καθοδήγηση ως προς τις καθημερινές συναλλαγές των ανθρώπων. Το αστικό και το δημόσιο δίκαιο βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στην Κύπρο, το αστικό και το δημόσιο δίκαιο είναι σαφώς ανεπτυγμένα, γεγονός που συμβάλλει στην τήρηση της δημόσιας τάξης. Οι νόμοι δεν είναι σημαντικοί μόνο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με επιχειρηματικά θέματα. Είναι εξίσου σημαντικοί όταν προσφέρουν βοήθεια και καθοδήγηση στην επίλυση και των προσωπικών διαφορών των ανθρώπων. Όπως έχει δείξει αυτή η συζήτηση, τα οικογενειακά δικαστήρια και τα δικαστήρια ελέγχου ενοικιάσεων ρυθμίζουν κάποια από αυτά τα ζητήματα στην Κύπρο. Με τη νομική ρύθμιση των εν λόγω ζητημάτων, οι προσωπικές ή οικογενειακές διαμάχες και τα θέματα ακίνητης περιουσίας μπορούν να επιλυθούν ειρηνικά.

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel