ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – κεφάλαιο 1 cz

National law – CZ – Legal system – module 1

Το νομικό σύστημα (legal system) είναι το άθροισμα όλων των νομικών κανόνων που ισχύουν εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, στην επικράτεια αυτού του κράτους. Τα νομικά πρότυπα ομαδοποιούνται σε μεγάλες μονάδες, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται και με την υπό εξέταση νομοθεσία. Ο γενικότερος διαχωρισμός του νομικού συστήματος είναι ο διαχωρισμός στο ιδιωτικό και το δημόσιο δίκαιο. Αυτή η διαίρεση είναι ζωτικής σημασίας από το 2014, όπου το νέο Αστικό Δίκαιο (ο νέος Αστικός Κώδικας) περιέχει μια βασική ρύθμιση όλων των νομικών κλάδων του ιδιωτικού δικαίου.

Οι νομικοί κανόνες χωρίζονται σε διάφορους τομείς σύμφωνα με το συνταγματικό, το οικογενειακό, το ποινικό, το εργατικό, το αστικό, το εμπορικό, το διοικητικό και το χρηματοοικονομικό δίκαιο. Οι πηγές δικαίου είναι οι μορφές, οι τρόποι με τους οποίους εμφανίζεται ο νόμος. Η νομική θεωρία διακρίνει δύο νομικές ομάδες από την εποχή του ρωμαϊκού δικαίου:

Ιδιωτικό δίκαιο – του οποίου το πρωταρχικό μέλημα είναι η προστασία του συμφέροντος του ατόμου και ρυθμίζει τις κοινωνικές σχέσεις με βάση την ισότητα των συμμετεχόντων, κάτι το οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα στο αστικό, οικογενειακό, επιχειρησιακό δίκαιο.

Κοινό δίκαιο – περιλαμβάνει κανονισμούς που εκδίδονται προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας, διέπονται από τις κρατικές σχέσεις στις οποίες το κράτος ενεργεί ως ανώτερος συμμετέχων, ως ο φορέας της εξουσίας (κράτος αρχών) έναντι υποκειμένων, όπως το συνταγματικό, εγκληματικό, διοικητικό, οικονομικό δίκαιο.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου – μπορούμε να συμπεριλάβουμε, για παράδειγμα, το εργατικό δίκαιο.

Το συνταγματικό δίκαιο αποτελεί πυλώνα του νόμου. Είναι μέρος του δημοσίου δικαίου. Ρυθμίζει κυρίως:

 • αξίες και αρχές που καθορίζουν τη φύση της κρατικής εξουσίας (προεδρευόμενη δημοκρατία, δημοκρατία, κράτος δικαίου κ.λπ.)
 • τη δομή των κρατικών φορέων και τις λειτουργίες τους (καθεστώς του κοινοβουλίου, της κυβέρνησης, των δικαστηρίων, του προέδρου κ.λπ.)
 • την εδαφική οργάνωση, το καθεστώς των δήμων
 • την αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων, το καθεστώς των μειονοτήτων, το καθεστώς του πολίτη (καθεστώς πολιτών, θέματα ιθαγένειας, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, υποχρεώσεις των πολιτών)
 • αρχές εξωτερικής πολιτικής, θέση στη διεθνή κοινότητα.

Η δημιουργία και η εφαρμογή της νομοθεσίας μπορεί να είναι εσωτερικά χωρισμένη σε ένα μόνο κράτος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν το κράτος είναι συστημένο ως ομοσπονδιακό. Η Τσεχοσλοβακία ήταν επίσης μια ομοσπονδία μεταξύ του 1969 και του 1992. Την εποχή εκείνη η Τσεχοσλοβακία είχε τους δικούς της θεσμούς, η Σλοβακία είχε τους δικούς της και ανώτεροι αυτών ήταν οι ομοσπονδιακοί θεσμοί. Τότε υπήρχε η Τσεχική Εθνοσυνέλευση, η Σλοβακική Εθνοσυνέλευση και η Ομοσπονδιακή Συνέλευση. Η Ομοσπονδιακή Συνέλευση ενέκρινε κανονισμούς για τα βασικά ζητήματα της λειτουργίας του κράτους, ενώ οι μεμονωμένες εθνικές αρχές προσάρμοζαν τις δικές τους υποθέσεις.

Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, στην επικράτεια της σημερινής Τσεχικής Δημοκρατίας κατά την εποχή της ύπαρξης της Αυστρίας-Ουγγαρίας (δημιουργία δυαδικότητας: 1867). Αρχικά υπήρχε το Σύνταγμα των Αψβούργων – Αυστριακών,  όταν η Ουγγαρία ήταν ένα από τα έθνη, όπως και η Τσεχία. Αντίθετα από τους Τσέχους, ωστόσο, οι Ούγγροι διεκδίκησαν την προέλευση του δυϊσμού. Αυτό σημαίνει ότι η μοναρχία άρχισε να ονομάζεται Αυστρο-Ουγγαρία: ήταν προφανές ότι η Ουγγαρία ήθελε να τροποποιήσει τις δικές της υποθέσεις. Ως εκ τούτου, ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την αμυντική πολιτική, τα στρατιωτικά θέματα και παρόμοια σημαντικά ζητήματα αντιμετωπίστηκαν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά τα άλλα κοινά θέματα αναλήφθηκαν ειδικότερα από την αυστριακή και την ουγγρική νομοθεσία.

Μια παρόμοια διαίρεση λειτουργούσε κατά την εποχή της ομοσπονδίας της Τσεχοσλοβακίας (όνομα), την οποία η ČSFR δεν εφάρμοζε μέχρι το 1989, δηλαδή ο τίτλος έχει αποκτήσει ένα «ομοσπονδιακό» χαρακτηριστικό από την πτώση του ολοκληρωτισμού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε ομοσπονδία πριν από το 1989 – δεν έχει σημασία αν η λέξη αυτή περιλαμβανόταν στην ονομασία – η ονομασία πριν από το 1989 διέπεται από ιδεολογικό χαρακτήρα).

Ο χαρακτήρας του τσεχικού κράτους συνοψίζει το πρώτο άρθρο του Συντάγματος της Τσεχικής Δημοκρατίας, δηλώνοντας ότι η Δημοκρατία της Τσεχίας είναι δημοκρατικό, κυρίαρχο, ενωμένο, νομικό κράτος. Ταυτόχρονα, η δημοκρατική ιδιότητα σημαίνει ότι η δημόσια εξουσία ασκείται μέσω εκπροσώπων που εκλέγονται σε ελεύθερες κοινοβουλευτικές εκλογές. Το γεγονός ότι το κράτος είναι κυρίαρχο, σημαίνει ότι οι τσεχικές αρχές δεν μπορούν να έχουν την κυριαρχία ενός διεθνούς οργανισμού. Η Τσεχική Δημοκρατία είναι ένα ενωμένο κράτος, επειδή δεν χωρίζεται σύμφωνα με μια ομοσπονδιακή ρύθμιση. Τέλος, το νομικό κράτος σημαίνει ότι οι κρατικές αρχές πρέπει να συμμορφώνονται με το νόμο. Πρέπει να υπόκεινται στο νόμο, όχι στις συγκεκριμένες αρχές ή αξιωματούχους και τα συμφέροντά τους (το γεγονός είναι ότι στην ιστορία τα δικτατορικά καθεστώτα προσπάθησαν επίσης να επιβληθούν στο νόμο, αλλά στην πραγματικότητα ο νόμος και τα δικαστήρια υπέστησαν σοβαρή κατάχρηση για την εκπλήρωση πολιτικών συμφερόντων). Ιστορικά όμως, σε ορισμένες φάσεις ήταν αλήθεια ότι ο κυρίαρχος δεν ήταν υπόλογος σε κανέναν (μερικές φορές στο Θεό, άλλες φορές αναγνωρίζεται η κυριαρχία του Θεού) ή τίποτα.

Μέρος της έννομης τάξης ή των μεμονωμένων νομικών κλάδων, είναι επίσης οι νομικές αρχές = ορισμένοι κανόνες. Οι νομικές αρχές έχουν διαμορφωθεί από τους κλασσικούς ρωμαίους δικηγόρους – γι ‘αυτό και έχουν υποβληθεί σε μακρά ιστορία κοινωνικής ανάπτυξης. Σήμερα, η ύπαρξή τους συνδέεται με τη σύγχρονη κατάσταση του νόμου, ανεξάρτητα από το αν εκφράζεται ρητά ή όχι από τους ισχύοντες νομικούς κανόνες.

Λέγεται ότι οι νομικές αρχές εξορθολογίζουν ολόκληρη την έννομη τάξη, ότι είναι το σημείο εκκίνησης και το κριτήριό της, οδηγώντας τις ιδέες. Μερικές φορές εκφράζονται ρητά σε μια νομική ρύθμιση, μερικές φορές δεν είναι γραμμένες, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, εφαρμόζονται πάντοτε – από την ίδια τους τη  φύση. Κατατάσσονται μεταξύ των πηγών δικαίου, αλλά δεν υπάρχει κανένας συγκεκριμένος κανόνας συμπεριφοράς, είναι πολύ αφηρημένες – ονομάζονται επίσης «πρότυπα χωρίς συγκεκριμένη μαρτυρία». Αυτό δείχνει την κατεύθυνση που ακολουθείται ή που δεν εμποδίζει συγκεκριμένη νομοθεσία. Ένα συγκεκριμένο πρότυπο δεν περιλαμβάνει τα πάντα, χωρίς όμως τουλάχιστον μια διαισθητική γνώση των αρχών στις οποίες βασίζεται ο εν λόγω κανονισμός. Ένας επιφανής παρατηρητής δύσκολα μπορεί να διαφοροποιήσει τη σωστή ερμηνεία του κανόνα από το λάθος. Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι οι νομικές αρχές δεν είναι αξίες από μόνες τους, δεν αυτό-εξυπηρετούνται, δεν είναι ούτε δόγματα, ούτε υψηλότεροι στόχοι στους οποίους περιλαμβάνεται η νομική ρύθμιση – ακόμη και οι υψηλότερες νομικές αρχές παραμένουν απλά μέσα για την εξυπηρέτηση του ενός, δηλαδή για την επίτευξη της δικαιοσύνης.

Ο σημαντικότερος σκοπός των νομικών αρχών είναι ο ρόλος τους στη νομοθετική διαδικασία και περαιτέρω στη διαδικασία ερμηνείας ή εφαρμογής του νόμου (οι νομικές αρχές επεκτείνουν τα επιχειρήματα, γεμίζουν τα «κενά» στο νόμο ή συμπληρώνουν αόριστους νομικούς όρους). Ένας υψηλός βαθμός γενικότητας των νομικών αρχών οδηγεί συχνά σε μια πολύ υποκειμενική εξέταση μιας συγκεκριμένης αρχής (π.χ. ενός δικαστή) – κατά την ερμηνεία ενός νόμου, μερικές φορές το δικαστήριο υποχρεούται να παρεκκλίνει από ένα σαφές κείμενο και να επικεντρωθεί στον σκοπό του, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές νομικές αρχές, περιπτώσεις στις οποίες το κείμενο του νόμου θα οδηγούσε προφανώς σε παράλογες και ίσως ανόητες καταστάσεις ⇒ Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας δήλωσε ότι το δικαστήριο δεν δεσμεύεται ρητά από το γράμμα της νομοθετικής διάταξης, αλλά μπορεί ακόμη και να αποκλίνει από αυτό, αν είναι απαραίτητο για σοβαρούς λόγους και για το σκοπό του νόμου, για ένα συστηματικό σύνδεσμο ή μία από τις αρχές. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η αυθαιρεσία σε τέτοιες περιπτώσεις και η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να βασίζεται σε λογική σκέψη – ο σκοπός του νόμου δεν μπορεί να αναζητηθεί μόνο με τις λέξεις και τις προτάσεις μιας νομικής ρύθμισης, αφού ο νόμος περιέχει, και πρέπει πάντα περιέχει, αρχές αναγνωρισμένες από τα δημοκρατικά νομικά κράτη.

Κατά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του νόμου, είναι συνεπώς αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα εφαρμογής των αρχών του δικαίου, αλλά παράλληλα να ληφθεί υπόψη και ο βαθμός γενικότητας. Επομένως, είναι σκόπιμο να γίνει διάκριση μεταξύ των αρχών που αφορούν το σύνολο της έννοιας μιας συγκεκριμένης έννομης τάξης και των αρχών που ισχύουν μόνο για ένα συγκεκριμένο νόμο ή νομικό θεσμό. Υπάρχουν, για παράδειγμα, οι αρχές που λειτουργούν στο πλαίσιο του αστικού δικονομικού δικαίου, καθώς και οι αρχές που σχετίζονται με ποινικές διαδικασίες, οι οποίες σε μια και την αυτή περίπτωση μπορεί να είναι αντίθετες μεταξύ τους στην εφαρμογή, αλλά με τη διάκριση σε αρχές που εμπίπτουν σε ένα συγκεκριμένο κλάδο δικαίου, δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως αρχές που συγκρούονται.

Η τρέχουσα τάση είναι η ανάπτυξη νομικών αρχών, ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο ⇒ οι αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων (Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων) προέκυψαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Δίκαιο των Συμβάσεων, η οποία απαρτίζεται από μια ομάδα ανεξάρτητων δικηγόρων και ακαδημαϊκών.

Οι νομικές αρχές θεωρούνται ότι είναι η πηγή του νόμου, άλλοι είναι χαρακτηριστικοί του δημόσιου ή του ιδιωτικού δικαίου και άλλοι είναι σημαντικοί ακόμη και για τους ειδικούς νομικούς κλάδους.

Μεταξύ των δημοτικών αρχών μπορούμε να συμπεριλάβουμε:

 • ignoratia iuris non excusat – άγνοια του νόμου
 • lex posterior derogat priori – ο μεταγενέστερος νόμος καταργεί τον παλαιότερο νόμο
 • in dubio pro reo – αμφιβολία υπέρ του καθ’ού η αίτηση
 • lex retro non agit – ο νόμος δεν ενεργεί αναδρομικά
 • lex specialis derogat generali – ένας ειδικός κανονισμός καταργεί τους γενικούς κανόνες
 • lex superior derogat inferiori – ο νόμος ανώτερης νομικής ισχύος ακυρώνει το νόμο της χαμηλότερης νομικής ισχύος
 • nemo ultra posse obligatur – κανείς δεν υποχρεούται
 • nullum crimen, nulla poena sine lege – κανένα έγκλημα, καμία τιμωρία χωρίς νόμο
 • pacta sunt servanda – οι συμβάσεις πρέπει να τηρούνται
 • neminem leadere – μην βλάψετε άλλους

Και άλλες αρχές, όπως η αρχή της δικαιοσύνης, η αρχή της αμέλειας, η ισότητα ενώπιον του νόμου (απορρέει άμεσα από την αρχή της δικαιοσύνης, ο νόμος ισχύει εξίσου για όλα τα θέματα, σημαίνει αποκλεισμός των προνομίων και αποκλεισμός του σεβασμού του καθεστώτος – η αρχή της νομιμότητας, η αρχή του κράτους δικαίου, η αρχή της νομιμότητας (το κράτος δικαίου είναι η βασική προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του νόμου, η αρχή της νομιμότητας, το κράτος που δεν σέβεται τους δικούς του νόμους δεν είναι ικανό να απαιτήσει δίκαια την εκπλήρωσή τους από τους πολίτες του, είναι προϋπόθεση για την εκπλήρωση της ιδέας της δικαιοσύνης).

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel