Η απασχόληση βρίσκεται στη βάση κάθε χώρας και της ζωής κάθε ανθρώπου. Είναι ένας ζωτικός τομέας στον οποίο ζουν δύο βασικά μέρη: εργοδότης και υπάλληλος. Αλλά συνήθως επίσης σημαίνει και μια πολύπλοκη σχέση στην οποία συγκρούονται τα συμφέροντα κάθε μέρους. Για το λόγο αυτό, το εργατικό δίκαιο είναι απαραίτητο σε κάθε χώρα.

Το δίκαιο για την απασχόληση καλύπτει συνήθως όλα τα μέρη της εργασιακής σχέσης: τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες όλων των μερών που περιλαμβάνονται σε αυτό, από μισθούς μέχρι αργίες. Κάθε χώρα έχει συγκεκριμένες έννοιες στο εργατικό δίκαιο, πράγμα που σημαίνει ότι τα σημεία όπως ο αριθμός των ωρών εργασίας εβδομαδιαίως ή τα νόμιμα δικαιώματα μιας εγκύου γυναίκας πιθανότατα δεν θα είναι τα ίδια σε κάθε χώρα, παρόλο που θα συμπεριληφθούν στο Εργατικό Δίκαιο.

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα εξετάσουμε διεξοδικότερα τη νομοθεσία για την απασχόληση στη χώρα.

250 STUDENTS ENROLLED

    Advanced Course Search Widget

    iBartunek.cz © Bright@eu.eu

    Setup Menus in Admin Panel