Ζούμε σε έναν ψηφιακό, συνδεδεμένο κόσμο. Για το λόγο αυτό, όταν μιλάμε για την προστασία των δεδομένων μας, δεν σκέφτομαι μόνο να διατηρήσουμε τις επιστολές μας ιδιωτικές ή να αποφύγουμε τους γείτονες να γνωρίζουν τις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις μας.

Οι νόμοι περί προστασίας προσωπικών δεδομένων σε όλες τις χώρες είναι ένα μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου, ελέγχοντας τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται από διάφορες οντότητες που μπορεί να τα έχουν. Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών ανάλογα με τους νόμους τους, ορισμένα βασικά στοιχεία θεωρούνται πάντα ευαίσθητες πληροφορίες (θρησκευτικό υπόβαθρο, φυλή, πληροφορίες για τα παιδιά …).

Η προστασία των δεδομένων ελέγχεται ιδιαίτερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω του πρόσφατου νόμου περί προστασίας δεδομένων, ο οποίος εφαρμόστηκε στις 25 Μαΐου 2018. Τέλος πάντων, στο επόμενο κεφάλαιο θα μελετήσουμε πιο βαθιά για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται σε κάθε χώρα.

259 STUDENTS ENROLLED

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel