Η απασχόληση βρίσκεται στη βάση κάθε χώρας και της ζωής κάθε ανθρώπου. Είναι ένας ζωτικός τομέας στον οποίο ζουν δύο βασικά μέρη: εργοδότης και υπάλληλος. Αλλά συνήθως επίσης σημαίνει και μια πολύπλοκη σχέση στην οποία συγκρούονται τα συμφέροντα κάθε μέρους. Για το λόγο αυτό, το εργατικό δίκαιο είναι απαραίτητο σε κάθε χώρα.

Το δίκαιο για την απασχόληση καλύπτει συνήθως όλα τα μέρη της εργασιακής σχέσης: τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες όλων των μερών που περιλαμβάνονται σε αυτό, από μισθούς μέχρι αργίες. Κάθε χώρα έχει συγκεκριμένες έννοιες στο εργατικό δίκαιο, πράγμα που σημαίνει ότι τα σημεία όπως ο αριθμός των ωρών εργασίας εβδομαδιαίως ή τα νόμιμα δικαιώματα μιας εγκύου γυναίκας πιθανότατα δεν θα είναι τα ίδια σε κάθε χώρα, παρόλο που θα συμπεριληφθούν στο Εργατικό Δίκαιο.

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα εξετάσουμε διεξοδικότερα τη νομοθεσία για την απασχόληση στη χώρα

Course Curriculum

Γραπτές συμβάσεις εργασίας – κεφάλαιο 3 cy Details FREE 00:05:00
Κατώτατος μισθός – κεφάλαιο 3 cy Details FREE 00:05:00
Βασικά δικαιώματα των εργαζομένων – κεφάλαιο 3 cy Details FREE 00:05:00
Δικαίωμα αδείας – κεφάλαιο 3 cy Details FREE 00:05:00
Θεσμικά δικαιώματα γονέων και κηδεμόνων – κεφάλαιο 3 cy Details FREE 00:05:00
Εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, μερικής και έκτακτης απασχόλησης – κεφάλαιο 3 cy Details FREE 00:05:00
Τερματισμός εργασιακής σχέσης – κεφάλαιο 3 cy Details FREE 00:05:00
Οδηγός ερωτήσεων & απαντήσεων για την κυπριακή νομοθεσία περί παροχών απασχόλησης και εργαζομένων – κεφάλαιο 3 cy Details FREE 00:05:00
Εργασιακό καθεστώς – κεφάλαιο 3 cy Details FREE 00:05:00
Επιδοτήσεις ή κίνητρα – κεφάλαιο 3 cy Details FREE 00:05:00
Δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση πτώχευσης – κεφάλαιο 3 cy Details FREE 00:05:00
Υποχρεώσεις υγείας και ασφάλειας – κεφάλαιο 3 cy Details FREE 00:05:00
Περίληψη κεφαλαίου – κεφάλαιο 3 cy Details FREE 00:05:00
Ιστορία – κεφάλαιο 3 cy Details FREE 00:05:00
Βιβλιογραφία – κεφάλαιο 3 cy Details FREE 00:05:00
253 STUDENTS ENROLLED

    Advanced Course Search Widget

    iBartunek.cz © Bright@eu.eu

    Setup Menus in Admin Panel