Συναλλαγές, συμφωνίες, ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσίες … βρίσκονται στη βάση κάθε πολιτισμού. Οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει μεθόδους ανταλλαγής για να αποκτήσουν αυτό που χρειάζονται σε αντάλλαγμα για αυτό που έχουν για χιλιάδες χρόνια. Σήμερα, οι ανταλλαγές αυτές διέπονται από συμβάσεις, οι οποίες είναι αμοιβαία αποδεκτές, νομικά δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Όπως κάθε άλλο ουσιαστικό μέρος της ζωής και της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου, είναι απαραίτητο να υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που θα διασφαλίζουν ότι ένα μέρος δεν θα επωφεληθεί από την ανταλλαγή αυτή με το να προκαλέσει βλάβη στο άλλο μέρος. Για το λόγο αυτό, οι συμβάσεις ρυθμίζονται από το δίκαιο των συμβάσεων, το μέρος του νομικού συστήματος το οποίο καθιερώνει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα οποιασδήποτε συμφωνίας, προφορικής ή γραπτής, καθώς και τους περιορισμούς και την ελευθερία που  περιέχονται σε αυτές τις συμβάσεις. Το δίκαιο των συμβάσεων χρησιμοποιείται για μια ευρεία ποικιλία πραγμάτων, από συμβάσεις μίσθωσης μέχρι και σύμβαση εργασίας.

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα δούμε πώς λειτουργεί το δίκαιο των συμβάσεων.

251 STUDENTS ENROLLED

    Advanced Course Search Widget

    iBartunek.cz © Bright@eu.eu

    Setup Menus in Admin Panel