Poučení – Kapitola 2 cy

National law – CY – Legal system – module 2

Smlouva se stává právně platnou pouze pokud je provedeno poučení. Soudy definují poučení jako „přínosné poučení ve smyslu práva, ale může se skládat i z práv, zájmů, profitu nebo výhod plynoucích jedné straně nebo zdržení se, újmy, ztráty nebo předání odpovědnosti, strpění nebo podstoupení ostatními“.

Podstata poučení

Obecně platné poučení může vycházet z jakéhokoli aktu nebo slibu vykonat nějaký čin. Nicméně je zásadní, že poučení je „skutečné“, čímž se myslí platné poučení, které má nějakou hodnotu z pohledu práva. Jako takový nemůže být brán vážně například slib, který není specifický nebo je příliš vágní.

Pravidla pro poučení

Uplatňuje se několik pravidel, zahrnující:

  1. Právo vyžaduje, aby poučení bylo „skutečné“, nicméně právo nevyžaduje, aby bylo poučení adekvátní. Soudy se tímto nezabývají, pokud obě strany dojdou dobré dohody.
  2. Poučení musí vycházet ze slibu – znamená to, že pokud osoba učiní poučení, které se netýká dohody, dohoda jím nemůže být dotčená.
  3. Poučení nesmí být v „minulosti“, v tom smyslu, že výměna závazků by měla probíhat ve stejnou chvíli jako poučení.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Advanced Course Search Widget

iBartunek.cz © Bright@eu.eu

Setup Menus in Admin Panel